Familie mediation: bemiddeling in je relatie

Als je bemiddeling zoekt voor een conflict binnen je relatie, helpt deze vorm van mediation je verder. Conflicten tussen twee mensen die van elkaar houden (of gehouden hebben) zijn zwaar, omdat er veel emotie in het spel is en de communicatie daardoor haast onmogelijk kan lijken. Als de onenigheid zover gaat dat er door (een van) jullie beiden gedacht wordt aan echtscheiding, is het haast niet te doen om elkaar te begrijpen zonder hulp van een bemiddelaar. Familie mediation helpt je om te bepalen hoe jullie ten opzichte van elkaar staan. De mediator helpt je om helderheid te krijgen over jezelf en de ander. Hij brengt jullie allebei weer in contact met je eigen kracht. Zo kun je dan vrij van vooroordeel, angst en schuldgevoel keuzes maken die op de toekomst gericht zijn.

Op die manier krijgt je dan helderheid over wat je wilt en hoe je de toekomst samen of apart vorm wilt geven. Als jullie er van overtuigd zijn of raken dat scheiden het meest recht doet aan de situatie en jullie ook daadwerkelijk besluiten om te scheiden, is daarmee de mediation nog niet mislukt. Juist bij zo’n ingrijpende beslissing is de hulp van een ervaren begeleider haast onmisbaar. De mediator helpt jullie het hele ingewikkelde proces door en begeleidt jullie uiteindelijk bij het officieel en juridisch verantwoord vastleggen van afspraken. Op die manier vermijden jullie een bezoek aan de rechtbank. Schaeffer Mediation & Coaching is aangesloten bij de rechtbank en bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan jullie daarom professioneel van dienst zijn. Dit kan overigens ook voordelig zijn als het gaat om de kosten die jullie moeten maken.

Als jullie kinderen hebben, wordt er binnen Schaeffer Mediation & Coaching veel aandacht besteed aan hun wel en wee, door bijvoorbeeld kindgesprekken. Zie voor meer informatie daarover mijn artikel Het belang van het kindgesprek bij echtscheidingsmediation. Ruime aandacht wordt verder gegeven aan het vastleggen van afspraken over omgang met en verzorging van de kinderen in een Ouderschapsplan dat echt van jullie is. Juist nu jullie als partners gescheiden wegen gaan, is het van het grootste belang jullie gezamenlijk ouderschap zo goed mogelijk vorm te geven. Het komt erop aan goede en haalbare afspraken hierover te maken, waar jullie mee uit de voeten kunnen en die voor jullie kinderen de gevolgen van de scheiding hanteerbaar maken.

Familie mediation is overigens ook een vorm van conflictbemiddeling die ingezet wordt wanneer je een andersoortig conflict hebt binnen je gezin of familie waar je in je eentje niet uitkomt. Met je ouders, met je broer of zus, met je zoon of dochter. Denk aan geschillen rond nalatenschappen, aan jarenlang slepende conflicten waarbij niet meer precies duidelijk is waar het om ging, gezinsleden die elkaar al jaren niet meer zien of geschillen rond omgang tussen grootouders en kleinkinderen. Familie mediation kan ook hierin een uitkomst zijn.

Meer weten over familie mediation? Neem gerust contact met mij op. Graag bespreek ik met je wat er in jouw situatie mogelijk is.