Arbeidsmediation voor een betere werksfeer

Overal waar mensen intensief met elkaar omgaan, kunnen relaties onder druk komen te staan. En waar brengen we meer uren met elkaar door dan op het werk? Goede communicatie is voorwaarde nummer 1 voor een goede onderlinge verstandhouding. En waar staat juist die communicatie vaak meer onder druk dan in de hectiek van een al dan niet goedlopend bedrijf? En dan hebben we het nog niet eens over verschillen in persoonlijkheden, talent, inzicht en ambitie.

Conflicten op het werk

Een conflict is ook op het gebied van arbeid en management zomaar geboren. En wat is het dan belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt, dat de kracht van het bedrijf en de ambitie om zo goed mogelijk te presteren niet door gebrek aan begrip onderuit wordt gehaald.

De mediator erkent de expertise van de collega’s. Hij sluit daarbij aan en biedt een kader waarin opnieuw opbouwend kan worden gecommuniceerd. Bij mediation tussen werkgever en werknemer besteedt de mediator speciale aandacht aan het machtsverschil, biedt veiligheid en structuur en helpt de communicatie weer op gang.
Ook als er een blijvend en ingrijpend arbeidsgeschil blijft bestaan, is mediation altijd beter dan juridiseren. Wanneer de zaken in een procedure op scherp worden gezet, kom je vanuit ingenomen stellingnamen tegenover elkaar te staan, terwijl je dikwijls toch binnen het bedrijf met elkaar verder wil en moet, of op zijn minst goed uit elkaar wilt gaan. Mediation zorgt voor deëscalatie en voor rust om naar de beste oplossing te zoeken. Het kader van de bij aanvang gezamenlijk gesloten mediationovereenkomst maakt dat mogelijk.

Meer weten over arbeidsmediation? Neem gerust contact met mij op. Graag bespreek ik met je wat er mogelijk is.