Mediation in soorten en maten

Mediation is een opvallend succesvolle manier van conflictbeslechting die toepasbaar is op elk gebied. Mediation is er in soorten en maten. Afhankelijk van het werkveld waarin de mediation plaatsvindt, is er conflictbemiddeling op maat, speciaal toegesneden op geschillen rond arbeid, echtscheiding, familiekwesties en nalatenschappen, burger en overheid, bedrijf en consument, groepsconflicten, de zorg, het onderwijs en zo voorts. In iedere situatie gelden andere verhoudingen, unieke belangen en een eigen veld van expertise en bijzondere juridische haken en ogen.

Binnen het vakgebied heeft Schaeffer Mediation & Coaching deskundigheid en ervaring met arbeidsmediation, familiemediation (met name rond echtscheiding) en groepsmediation (in het bijzonder rond teams en besturen van scholen en bedrijven). Voor elke mediation gelden unieke spelregels en moet de mediator bedacht zijn op specifieke valkuilen en vakkennis hebben op dat gebied.

Tegelijk gaat mediation, in welke concrete toepassing dan ook, eigenlijk altijd over één ding: goede communicatie! Een veilige setting geboden krijgen voor open en eerlijk contact met elkaar over de moeilijke kwestie die speelt. Ruimte ervaren om alle emoties die er zijn te tonen en elke gedachte vrij uit te spreken. Ongedwongen en vrij kunnen verkennen wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. De waarborg krijgen van vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Professionele begeleiding van de communicatie, juist waar alles muurvast lijkt te zitten. Uitgedaagd worden om zélf met creatieve oplossingen te komen, in plaats van een expert of rechter die jullie voorzegt of oplegt wat je moet doen. En dan hebben we het nog niet eens over tijd en geld – mediation is veel efficiënter en betaalbaarder dan procederen of arbitrage. Daarbij komt nog dat de slagingskans erg hoog is (maar liefst  70-80%) en dat oplossingen die gevonden worden in mediation veel beter beklijven dan welke zijn opgelegd door een rechter of andere ‘buitenstaander’.

De mediator is niet zelf de expert die de oplossing aandraagt voor het conflict. De mediator ziet mensen die een confDe kracht van mediationlict met elkaar hebben als de experts die precies weten wat er niet goed is, die zelf in staat zijn om creatief hun eigen oplossingen te bedenken en die ook zelf vrij en ongedwongen beslissingen mogen nemen. Op mijn blog staan binnenkort heel wat artikelen over de verschillende kernbegrippen die mediation zo uniek maken. Bij voorbeeld autonomie, vrijwilligheid, geweldloze communicatie, toekomstgerichtheid. Van harte welkom om je daar verder in te verdiepen. Maar centraal bij alles staat de overtuiging dat mensen in conflict zélf eigenaar blijven van hun probleem. Dat mensen zélf  verantwoordelijk blijven voor hun relatie met elkaar. En bovendien: dat jullie zélf de beste oplossing in handen hebben. Het enige wat een goede mediator doet en wat zijn expertise uitmaakt, is het proces van communicatie en creativiteit deskundig begeleiden, zodat mensen hun eigen kracht hervinden en meer begrip krijgen voor elkaar én zodat een nieuwe relatie kan ontstaan waarin het conflict wordt overstegen. Dat is de kracht van mediation.